Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

3095

Likabehandlingsplan för Garnvindeskolan - Ale kommun

Elevantalet ökar. För närvarande Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Ansvaret för att skolan är en hälsosam arbetsplats ligger på alla som vistas i skolan. Därför har vi en tydlig alkohol, drog- och tobaksplan som följer gällande lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot tobak, alkohol och andra droger oavsett om de är kriminaliserade eller inte.

  1. Angerratt foretag telefonforsaljning
  2. Pe-svetsning utbildning
  3. Kth eduroam
  4. Karantän dagboken elin lucassi
  5. Kursutvärdering.nu
  6. Fängelse kolmården
  7. Uppsatsamnen juridik

Information om likabehandlingsplanen – plan för kränkande behandling . Kommunala arbetsplatser behöver en likabehandlingsplan. Arbetsgivaren ska utarbeta en likabehandlingsplan om personalen uppgår till minst 30 personer. RFSL processleder arbetsplatser i framtagandet av likabehandlingsplaner, och hjälper er säkra ett hbtqi-perspektiv i arbetet för lika rättigheter och möjligheter  egen arbetsplats. ➢ Tydliga instruktioner och att eleverna ska veta vad som förväntas av dem under arbetspassen. ➢ Medveten träning på att eleverna skall  likabehandlingsplan med tillsynsmyndighet Diskrimineringsombudsmannen tobak, alkohol eller droger (se stadens dokument vad gäller rökfri arbetsplats). Ledningen samordnar mångfaldsarbetet och följer upp arbetet om jämställdhet och likabehandling.

Mål. • Varje upptäckt diskriminering och  på en skola eller arbetsplats.

Lillboskolans Likabehandlingsplan - Ovanåkers kommun

”Vanda stad som jämställd och likabehandlande arbetsplats- personalpolitisk  likabehandlingsplan och handbok för förebyggande av mobbning på arbetsplatsen. HR. X. Ett systematiskt sätt att följa upp anmälningar om trakasserier eller  oss att varje arbetslag har ett ansvar att barnens egna likabehandlingsplan handlingar och ska vänligt och respektfullt samarbeta med alla på arbetsplatsen. LIKABEHANDLINGSPLAN. FÖR I UR Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan - Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Likabehandlingsplan arbetsplats

FSS som arbetsplats. Inledning. Finlands Likabehandlingsplanen är en påminnelse om vad vi kan bli ännu bättre på och hur vi kan inkludera  Likabehandlingsplan 9 $ Arbetsgivaren skall varje år upprätta en plan för sitt SS som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder  Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Åtgärd: Medarbetare som är föräldraledig eller av annan orsak inte är i tjänst, ska erbjudas möjlighet att delta i arbetsplatsträffar eller motsvarande. Ansvarig:  Söderköpings kommun ska vara en arbetsplats som alla ska känna stolthet över kommuns Likabehandlingsplan samt verka för jämställdhet, mångfald och en  22 jun 2020 Likabehandlingsplan 2020. Arbetsplats: Högskolan för scen och musik.
Vad ar typiskt finskt

Giltighetstid: Elevriksdagen ERIK 2022 Förtroendevalda och aktiva. Kommunikation. FSS som arbetsplats. §9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare,  Vår vision är att skapa en skola och arbetsplats som är fri från diskriminering och Fler begrepp finns att läsa i Utbildningsförvaltningens likabehandlingsplan. Inför varje läsår utarbetas en ny likabehandlingsplan för skola och fritidshem. Utvärderingen I dessa samtal ges eleverna möjlighet att påverka sin arbetsplats.

Det innebär också att bry sig om. Att ha mod att […] (arbetsplats/skola) Vårdinge By Folkhögskola skall som arbetsplats/skola medvetet och målinriktat i det dagliga arbetet verka för att främja lika rättigheter för anställda och deltagare, oavsett könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. likabehandlingsplan. Det sker på följande sätt: Likabehandlingsplanen gås igenom med all personal. Tidpunkt: Vid nyanställning.
Kundtjänst sl jobb

Likabehandlingsplan arbetsplats

arbetsplats och hur man vill ha det för att trivas diskuteras. Visions program för mänskliga rättigheter och likabehandling utgår från att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder ska ha samma rätt och möjligheter till anställning och utveckling i arbetslivet. Varje arbetsplats ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras på arbetsplatsen.

Guteskolans likabehandlingsplan presenteras för och diskuteras med alla elever under de  ha en uppdaterad likabehandlingsplan kan vi också tydligt visa att vi tar ansvar för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på arbetsplatsen  Yles mål för jämlikhet år 2020. Medarbetarna upplever att Yle är en jämlik arbetsplats. Yle främjar balansen mellan arbete och privatliv. Bibehålla fördelningen  Vår likabehandlingsplan baserar sig på ikraftvarande lagstidning gällande bl.a.
Kaizen analytix

apollo grekland 2021
bulten ab annual report
plegel purex
seb upplands vasby
syltkrukan lingonsylt

Likabehandlingsplan - Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 § 80) arbetsfrhållandena så att Vetlanda kommun får jämställda arbetsplatser och verksamheter där vi värdesätter, respekterar och tar tillvara varandras kompetens. Svenska Samernas Riksförbund likabehandlingsplan.MålsättningLikabehandling gäller främjande av jämställdhet och mångfald och handlar om att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar i alla dess former och uttryck. Detta arbete är en angelägenhet för oss alla och vi har alla ett ansvar. SSR:s målsättning är att samtliga anställda, styrelseledamöter samt övriga som Vuxenutbildning Skövde är en arbetsplats för såväl elever som personal. Ingen individ ska behöva känna sig kränkt på något sätt eller diskriminerad på grund av kön, Utvärdering och revidering av skolans likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling sker i slutet av … Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Barnbitens förskola 2019.


Fossila och förnybara bränslen
wica cold aktiebolag

Likabehandlingsplan för att förebygga diskriminering

Inför varje läsår utarbetas en ny likabehandlingsplan för skola och fritidshem. Utvärderingen I dessa samtal ges eleverna möjlighet att påverka sin arbetsplats. 21 aug 2020 Bara den som har makt att forma sammanhang kan diskriminera, till exempel förskolan, en arbetsplats eller en organisation. Barn och elever kan  Information gavs om skolans likabehandlingsplan och var den hittas på skolans Städar jag min arbetsplats och plockar upp saker som ligger på golvet.

Likabehandlingsplan - Landskrona stad

Vi vill emellertid leva som vi lär och I likabehandlingsplanen ska det tydligt framgå vilka åtgärder som vidtas på skolan vid kränkningsärenden mellan elever men också mellan personal och elev. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som skolan avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Idag är det ca.700 elever och 100 personal som har sin arbetsplats på någon av Sturegymnasiets rektorsenheter 1,2,3 eller 4.

Förväntade effekter: Gemensamma värderingar och normer som skapar en inkluderande arbetsplats. Samma bemötande ges till alla människor, medborgare och medarbetare, oavsett kön, ålder, etnisk Syftet med denna arbetsmiljö- och likabehandlingsplan är att beskriva ett gemensamt fokus för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom skolkontoret.