‪Tomas Berglund‬ - ‪Google Académico‬ - Google Scholar

7814

Tjänstebenämning - Göteborgs universitet - Vakanser.se

Kontakt Inom detta tvärvetenskapliga ämne undersöks varför människor begår och utsätts för brott, samt vilka reaktioner som gärningspersoner och brottsoffer bemöts av från samhällets sida. Kriminologi | Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap; Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad, 180 hp. Arbetsvetarprogrammet är en nationellt unik och bred samhällsorienterande utbildning som leder till filosofie kandidatexamen i arbetsvetenskap.

  1. Skyddade personuppgifter vården
  2. Jacobsen møbler aabenraa aps
  3. Vittra gymnasium stockholm
  4. Nikkei panasonic tesla
  5. Plant 3d tutorial
  6. Vilket fack skall jag välja
  7. Tycker du att homosexuella män och kvinnor ska få adoptera barn_
  8. Utbildningar distans gratis

Projektet syftar till att skapa en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande på individ- grupp- och organisationsnivå har för välmående och engagemang. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap; Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Typ av arbete: Examensarbete avancerad nivå 15 hp Datum: 2020-09-14 Nyckelord: Tidigare kriminella, anställning, arbetsmarknad Studiens syfte har varit att undersöka hur tidigare kriminella själva upplever anställningens INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP . Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder . En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation .

22 apr 2015 www.gu.se. Annika Härenstam.

Göteborgs universitet Doktorandplats i arbetsvetenskap

Kamila Glogowska Examensarbete i Arbetsvetenskap 15hp Grundnivå Vt 2019 Handledare: Henrik Lundberg INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP . Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder . En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation .

Institutionen för sociologi och... - Samhällsvetenskap-GU

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

Göteborgs universitet är ett av de stora i  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Ledningen vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap består av prefekt, pro-prefekt, två vice-prefekter och administrativ chef. Anna Peixoto, prefekt 031-786 6140 anna.peixoto@gu.se Cathrin Wasshede, proprefekt 031-786 5830 cathrin.wasshede@gu.se Emma Engdahl, vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning. 031-786 3764 Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap student@socav.gu.se. Kontakt Inom detta tvärvetenskapliga ämne undersöks varför människor begår och utsätts för brott, samt vilka reaktioner som gärningspersoner och brottsoffer bemöts av från samhällets sida. Kriminologi | Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SF30006 Kvalitativ dataanalys och konceptualisering, 7,5 högskolepoäng Qualitative data analysis and conceptualization, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Litteraturlista för SF30006 Litteraturlistan är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-11-11, att gälla Sociologi och arbetsvetenskap. För att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 fortsätter institutionen att bedriva all undervisning på distans under vårterminen 2021. Så här kan du förbereda dig inför studier på distans INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC30003 Klassisk sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng Classical sociological theory, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2019-06-17 och senast reviderad 2021-01-04.
Jordbro vårdcentral öppettider

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Är den perfekte chefen lösningen på allt? Jag är lektor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid om konflikthantering på webbplatsen www.socav.gu.se/arbetsplatskonflikt. 22 jul 2013 professor i sociologi, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, telefon: 031–786 4783, e-post: sven-ake.lindgren@sociology.gu.se. 16 jan 2019 Charlotta har tidigare studerat vid Göteborgs Universitet på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och har en fil. kand. i Sociologi samt  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kontaktinformation. E-post. socav@socav.gu.se. Fax. 031-786 47 64.
Handelsembargo kuba

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap gu

Examensarbete: 15 hp Program: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Helen Peterson Examinator: Anna Peixoto Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 1 (1) Skanstorget 18, Box 720, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se/sociologi-arbetsvetenskap INSTITUTIONEN FÖR SO CIOLOGI OCH ARBETSVE TENSKAP Litteraturlista Reading list . SC30003 Klassisk sociologisk teori, 7,5hp . SC30003 Classical sociologial theory, 7,5hec kandidatexamen i arbetsvetenskap med inriktning mot analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad på 180 högskolepoäng. Examensarbetet har utförts på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet under vårterminen år 2019. Undersökningen har utförts på ett rekryterings-och bemannings Sociologi och arbetsvetenskap.

Personalvetenskap är ett flervetenskapligt område med särskilt fokus på förhållandet mellan människa, organisation och samhälle. Göteborgs universitet är en livaktig miljö för forskning om arbetsliv och arbetsmarknad på både samhälls-, organisation-, grupp, och individnivå vilket sörjer för att utbildningarna har tillgång till aktuell forskning inom fältets alla olika dimensioner. Se hela listan på socav.gu.se 2021-04-19 · Inom detta tvärvetenskapliga ämne undersöks varför människor begår och utsätts för brott, samt vilka reaktioner som gärningspersoner och brottsoffer bemöts av från samhällets sida. Kriminologi | Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Typ av arbete: Examensarbete avancerad nivå 15 hp Datum: 2020-09-14 Nyckelord: Tidigare kriminella, anställning, arbetsmarknad Studiens syfte har varit att undersöka hur tidigare kriminella själva upplever anställningens gällande uppsatsens resultat och dess tillämplighet för arbetsvetenskapen samt förslag på vidare forskning. Detta utmynnar i att uppsatsens främsta slutsatser presenteras. INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP . Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder .
Deltidsbrandman fysiska krav

musik topplista 2021
fusk högskoleprovet läkarprogrammet
pogrom pronunciation
sjukanmalan student
öppet hus vallentuna gymnasium

Andreas Gunnarsson, studierektor/kursansvarig, Institutionen

kand. i Sociologi samt  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Välkommen till en komplett akademisk miljö där forskning och utbildning är tätt sammanknutna och berikar  Institutionen för Miljöskydd och arbetsvetenskap. Stockholm: Kungliga Available: http//g3.spraakdata.gu.se/saob/ [2006-11-27].


Fredrik engström gu
planeringsstöd skolverket

Forskning - Socionomprogrammet - Ämnesguider at

Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs http://www.gu.se/  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU · Sociologiska institutionen vid Umeå universitet · Forskning i sociologi vid Örebro  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Verifierad e-postadress på socav.gu.se. sociologi.

‪Tomas Berglund‬ - ‪Google Académico‬ - Google Scholar

Frida Stranne Stark . Examensarbete: 15 hp Program: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Helen Peterson Examinator: Anna Peixoto Utbildningen är flervetenskaplig och bygger på ett samarbete mellan fem akademiska ämnen – sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi. En examen från Personalvetarprogrammet ger behörighet till bland annat Masterutbildningar i Strategic Human Resource Management and Labour relations, sociologi, kriminologi samt magisterprogrammet i Arbetsvetenskap. kandidatexamen i arbetsvetenskap med inriktning mot analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad på 180 högskolepoäng. Examensarbetet har utförts på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet under vårterminen år 2019.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2019-06-03 och senast reviderad 2020-05-13. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-08-31, höstterminen 2020. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SF30006 Kvalitativ dataanalys och konceptualisering, 7,5 högskolepoäng Qualitative data analysis and conceptualization, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Litteraturlista för SF30006 Litteraturlistan är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-11-11, att gälla Sociologi och arbetsvetenskap.