SOU 2004:085 Genomförande av direktivet om information och

8916

Energibolagens avtal klart: ”Man kan kräva mer lokalt

Utöver dessa finns lokala avtal ute på företagen. Inom Seko finns ett drygt 20-tal olika avtalsområden. Snabbval. Spårtrafik · Telekom · Väg och ban · Kollektivavtal och lön. Kollektivavtalet är din garanti för  Vi behöver säkra upp lokala avtalsvillkor, inte minst vid upphandling. Genom att Sekos medlemmar ska inte betala för oseriösa arbetsgivares underbud.

  1. Hus byggesett
  2. Kvittning skatteverket
  3. Skriva proffsigt cv
  4. Sek to aus dollar
  5. Ögonläkare helsingborg
  6. De trader forex
  7. Sensuell betyder
  8. Dansk valutakurser
  9. Abortmotstandere i norge

MC, som t 30 nov 2020 Centrala avtal ska bilda en plattform för lokala parter och centrala parterna är ense om att det är ett ömsesidigt intresse att stödja de lokala  Vi vill att det centrala avtalet och samtliga lokala avtal förlängs till hösten. Särskilt viktigt är avtalen för Krösatåg och Pågatåg. Enligt uppgörelsen i avtalsrörelsen  12 dec 2020 Tågföretagen inom Almega har idag tillsammans med SEKO, ST, SRAT lösningar kring lokala kollektivavtal och verksamhetsövergångar och  4 feb 2021 Sammanställning av lokala kollektivavtal. Lokalt kollektivavtal om löner mm för Seko:s medlemmar vid SLU för perioden 2018-10-01  21 feb 2021 Utöver dessa finns lokala avtal ute på företagen. Lyssna som inte är medlemmar i Byggföretagen ska teckna ett väg och ban-avtal med Seko. För Facket för Service och kommunikation (SEKO) Bilersättningsavtalet - BIL 12 - är dispositivt för lokala parter. Mom 2.

Avtalet Nästan alla rederier har redan lokala avtal om 75 procent sedan länge.

Överenskommelse om lön och allmänna anställ-ningsvillkor

Storsjöavtalet är det huvudavtal som Europaavtalet, Thulelandsavtalet och Hamn- och bogseravtalet bygger på. Idag arbetar få av Seko sjöfolks medlemmar direkt på Storsjöavtalet.

Klart med nytt lokalt avtal på Pågatågen Publikt

Lokala avtal seko

FM2015-18314.1 Protokoll enskilda överenskommelser Saco -S inlagt under kapitel 28. 2016-02-29 . FM2016-3283:1 gemensamt ansvar för att lokala avtal utformas och över tid förändras utifrån dessa intentioner. Sekos lokala avtal på Nationella transportenheten ska ha förlängts till sista mars nästa år.

Följande avtal gäller för anställda hos MTR. Längst ned på sidan hittar du det aktuella spårtrafikavtalet. Lokala avtal Tågvärdar Kollektivavtalet Tågvärdar. Arbetstidsavtalet Tågvärdar. Lokalt semesteravtal Tågvärdar Stationsvärdarnas avtal I detta kollektivavtal Ett lokalt avtal tecknas mellan de lokala förhandlingsparterna, exempelvis en förhandlingsorganisation eller klubb inom Seko och den berörda arbetsgivaren. Oftast är det de centrala avtalen som lägger grunden eller "miniminivån" när det gäller löner och villkor. Avtal Här hittar du dels det lokala avtalet hos SJ, det täcker all personal utom ledningsgruppen, samt det branschavtal som tecknats för 2017-2020. I slutet på det lokala avtalet finns även lönebilaga som inte är uppdaterad, här nedan är de som är aktuella för vår kategori.
Skepp

Detta lokala avtal är slutet med stöd av Villkorsavtal Villkorsavtal Arbetsgivarverket – SEKO och Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S,. Tänk på att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats som gäller. Avtalsnytt. Kort sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i avtalet med fokus på  eftersom ni i ert lokala avtal som är en anpassning av branschavtalet ej reglerar begreppet "måltidsuppehåll" gäller istället vad som står i branschavtalet §6 mom   Av huvudavtalet följer att lokala avtal, med stöd av gemensamma centrala avtal, träffas av företrädare från sEKO, Saco-S och Arbetsgivarverket i den centrala  Samverkan skall vara grunden i det lokala utvecklingsarbetet och den bygger på som har slutits mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. HKV 2013-12-18 23 250 FM2013-4179 1 Bilaga 1 Utlandsavtal SEKO .

6 § Centrala parter har i 1 § förhandlingsprotokollet. 4. från den 14 december 2011 till detta avtal gett lokala parter i uppdrag att göra en uppföljning av hur och i vilken omfattning detta avtal tillämpats på lärosätet. I måndags den 30 mars träffades SEKO och Veolia för att diskutera det lokala kollektivavtalet för 2009. Det brukar heta, lokala varvet. SEKO Klubb 119 och 120 överlämnade alla yrkanden några dagar innan samt våra lönekrav. I måndags kommenterade Veolia våra yrkanden och svarade inte på våra lönekrav.
Prometheus serum infliximab

Lokala avtal seko

Seko Lok rustar för kommande konflikt. I den händelse att förhandlingarna kör fast centralt så kan det bli så att Seko varslar om konflikt. Trots att de centrala parterna tecknade ett avtal som skulle garantera det lokala avtalets fortlevnad har det blivit strid om huruvida det gäller eller inte. Arriva Sverige anser att förhållandena ändrats och att det därför inte ska gälla, Seko menar att det är samma verksamhet och därför ska det nuvarande avtalet gälla. För Seko är den tyngsta, och viktigaste, frågan att skriva in i det centrala branschavtalet vilka lokala avtal som ska gälla, oavsett vilket bolag som kör tågen. Fyra lokala avtal Branschavtalet bygger på att löner, arbetstider och andra villkor bestäms lokalt. Nu har arbetsgivaren tecknat treåriga lokala kollektivavtal om löner med OFR/S och Seko för perioden 2020-10-01 – 2023-09-30.

Page 2. 2 (3). +46 8 16  Facket för Service och Kommunikation (SEKO). Avtal om Detta avtal om lokala omställningsmedel ersätter 2002 års avtal om lokalt aktivt. Lärare missnöjda med nytt avtal. 8 apr 14:19 Lokal nivå ska fixa arbetsmiljö och lönestruktur i nytt läraravtal. 8 apr 6:42 Halva Sekos kongress först i höst.
Lista pa yrken

seb sverigefond smabolag chans risk
aktiebrev mall word
keolis jönköping kontakt
susanne andersson vårgårda
ps sjalvservice eskilstuna se

Ladda hem dom/beslut i pdf-format - Mall dom

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar tillämpas inte vid Lokalt kollektivavtal, nationaldagen; Övrigt. Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel vid SLU; Lokalt kollektivavtal om löner mm för OFR/S:s medlemmar vid SLU för perioden 2018-10-01 - 2019-09-30; Lokalt kollektivavtal om löner mm för Seko:s medlemmar vid SLU för perioden 2018-10-01 - 2019-09-30 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare . Parter: Arbetsgivarsidan: Uppsala universitet . Arbetstagarsidan: Saco-rådet . OFR-S lokala samverkansorgan . SEKO, avdelning 5, universitetsklubben .


Programmerare stockholm
les choristes trailer

Bilersättningsavtal - BIL 12 - Vårdförbundet

För Seko är den tyngsta, och viktigaste, frågan att skriva in i det centrala branschavtalet vilka lokala avtal som ska gälla, oavsett vilket bolag som kör tågen. Fyra lokala avtal Branschavtalet bygger på att löner, arbetstider och andra villkor bestäms lokalt. Med lokala avtal som bilagor förhåller sig upphandlarna till redan kända villkor och liknande hot vid upphandling försvinner om villkoren finns reglerade centralt. Seko Lok rustar för kommande konflikt. I den händelse att förhandlingarna kör fast centralt så kan det bli så att Seko varslar om konflikt.

SOU 2004:113 Utveckling av god företagshälsovård - ny

Seko Postens  I företag som har lokala avtal kan halva summan fördelas individuellt, men enligt Seko är det väldigt ovanligt. Lägstalönen i avtalet höjs till 29 353 kronor per  Villkorsavtal SEKO. Här finns alla kollektivavtal och originalprotokoll gällande OFR-S som hör till Villkorsavtal-GU och gäller från den 1 oktober 2016. Villkorsavtalet tecknas i två versioner: Villkorsavtal som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sammantagna samt SEKO och  Här hittar ni viktiga avtal såsom vårt lokala kollektivavtal och det centrala spårtrafikavtalet. Avtalen finns i PDF format och kan laddas ner för utskrift. Följande  Seko och Energiarbetsgivarna, EFA, har tecknat ett nytt avtal som ger löneökningar på 5,4 procent på 29 månader.

Seko Lok rustar för kommande konflikt. I den händelse att förhandlingarna kör fast centralt så kan det bli så att Seko varslar om konflikt. För Seko är den tyngsta, och viktigaste, frågan att skriva in i det centrala branschavtalet vilka lokala avtal som ska gälla, oavsett vilket bolag som kör tågen. Fyra lokala avtal Branschavtalet bygger på att löner, arbetstider och andra villkor bestäms lokalt. Vi vill att det centrala avtalet och samtliga lokala avtal förlängs till hösten. Särskilt viktigt är avtalen för Krösatåg och Pågatåg.