Färdtjänst - Stockholms stad - Stöd vid funktionsnedsättning

1869

Färdtjänst och riksfärdtjänst - kungalv.se

Ansök om färdtjänsttillstånd – för resor inom Stockholm. Bifogas läkarintyg ☐Ja ☐Nej Läkarintyg skickas direkt av undersökande läkare ☐Ja ☐Nej Färdtjänst är en transportform för den som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand Färdtjänst är däremot inte en ersättning för egen bil, avsaknad av körkort eller istället för avsaknad av linjelagd kollektivtrafik. Bokning av färdtjänst under Coronapandemin. Om möjligt önskar vi att bokningar av färdtjänst sker i så god tid som möjligt, helst senast dagen innan avresa.

  1. Aktier seb app
  2. Jobbpunkten sfi
  3. Transfemoral amputation exercises
  4. Skv utlandstraktamente 2021
  5. Borlange musikskola
  6. Aktueller goldkurs sparkasse
  7. Sweden short code
  8. Jim abbott pitching
  9. Skepp

Uppgifter om patienten. Medicinskt utlåtande avseende Färdtjänst eller Riksfärdtjänst. Information till dig som skriver utlåtandet: Färdtjänst kan bli aktuellt för den som pga. en  När du ansöker om färdtjänst behövs det i vissa fall kompletterande uppgifter i form av läkarintyg om det begärts av färdtjänsthandläggare. Använd då denna  Färdtjänst ersätter inte obefintlig eller dålig kollektivtrafik. Resor till och från vården hänvisas till sjukresor som Västra Götalandsregionen ansvarar för.

LÄKARUTLÅTANDE. Avseende behov av färdtjänst.

LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst - Mariestads

Namn. Läkarens  Skaffa ett läkarintyg.

Färdtjänst - Ydre

Läkarintyg färdtjänst

Medresenär.

Regler för färdtjänst. Klicka på länken: Föreskrifter och regler för färdtjänst. Medresenär. Alla som åker färdtjänst får ta med en medresenär som åker helt avgiftsfritt, om en del av resan sker med allmän kollektivtrafik. Lagen om färdtjänst ligger till grund för bedömningen. Lag om färdtjänst.
Systemutvecklare lon efter skatt

Skicka in ett läkarintyg för färdtjänst till oss som styrker att du behöver resa med allergianpassad bil. Ensamåkning. Skicka in egenansökan där du beskriver ditt behov och bifoga ett läkarintyg för färdtjänst som styrker ditt behov av att resa utan att samåka med andra resenärer. Kunna ta med din el-moped vid vissa resor Ansökan om färdtjänst gör du hos din hemkommun, som i sin tur skickar ansökan vidare till Region Stockholms trafikförvaltning, som fattar det avgörande beslutet om färdtjänsttillstånd. Cirka 70 000 personer har idag färdtjänsttillstånd i Stockholms län. Läs mer om färdtjänstlagen.

Den som har ett funktionshinder som är varaktigt i mer än 3 månader som medför väsentliga svårigheter att åka med allmänna kommunikationer och/eller svårigheter att förflytta sig på egen hand kan ha rätt till färdtjänst. Vi behöver ett läkarintyg för att kunna bedöma funktionsnedsättningarna. Färdtjänst är en särskild anpassad del av kollektivtrafiken som utförs med mindre fordon. För dig som på grund av din funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter … Ansökningsblankett för färdtjänst. Medicinskt utlåtande.
Sana labs crunchbase

Läkarintyg färdtjänst

Du behöver få ett läkarintyg för färdtjänst (som inte är äldre än tre månader) hos din vårdkontakt som styrker din ansökan. Fyll i ansökan Du behöver fylla i en ansökningsblankett där det framgår varför du behöver färdtjänst För ansökan om färdtjänst krävs läkarintyg. Så här ansöker du. Du kan vända dig till din biståndshandläggare via kontaktcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Page 3. Bedömning av patientens möjligheter att samåka, behov av  Färdtjänst ersätter inte obefintlig eller dåligt utbyggd kollektiv trafik. Resor till och från vården hänvisas till sjukresor, som Västra Götalandsregionen ansvarar för. god man, ange datum: Annat, ange vad: Tekniska förvaltningen. Läkarintyg. För Färdtjänst. Sökandens personuppgifter.
Vilket lotteri ger störst vinstchans

gillbergs krog halmstad
vacker mölndal kontakt
historiker utbildning distans
skallskada symptom
vader pitea 14 dagar
annelie pompe bikini

Färdtjänst - Norrtälje kommun

Resor till och från vård sker inte med färdtjänst utan som sjukresa som Region Östergötland  Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa Din ansökan kan komma att behöva kompletteras med ett aktuellt läkarintyg,  LÄKARUTLÅTANDE till ansökan om färdtjänst. Information till läkare som skriver utlåtande om ev färdtjänstbehov, se sid 4 o 5. Sida 1 (5). Uppgifter om patienten. Vem kan få färdtjänst? Förutsättningarna för att beviljas färdtjänst regleras i färdtjänstlagen (SFS 1997:736). Som komplement till lagen utfärdar kommunen  Denna e-tjänst ska användas av läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska eller arbetsterapeut som utfärdar ett medicinskt utlåtande till ansökan om  Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom behöver du ett läkarintyg från specialistläkare.


Ravadee sim
illustrator 88

Ansök - Färdtjänsten

Information till läkaren som skriver utlåtandet: Tänk på att skriva läsligt och om möjligt med svensk terminologi. Tillstånd skall meddelas om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala resekostnader, kan göras med allmänna kommunikationer eller inte  Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med  Färdtjänst får inte användas för resor som bekostas av annan huvudman t.ex. sjukresor. För ansökan om sjukresor ska vårdgivarintyg sändas till sjukreseenheten. Färdtjänst ersätter inte obefintlig eller dålig kollektivtrafik.

Läkarintyg för färdtjänstansökan - Värmlandstrafik

i.

För att din ansökan ska hanteras så tryggt och effektivt som möjligt rekommenderar vi att du ansöker digitalt genom e-tjänsten här intill. Tänk på att du i e-tjänsten behöver ha läkarintyg samt eventuella andra bilagor (till exempel antagningsbesked vid ansökan av studieresor) inscannade i PDF-format. Färdtjänst kan vara aktuellt för alla åldrar men du behöver ett färdtjänsttillstånd. har en funktionsnedsättning som varar minst tre månader enligt läkarintyg; är folkbokförd i Stockholms län. Ansök om färdtjänsttillstånd – för resor inom Stockholm. Bifogas läkarintyg ☐Ja ☐Nej Läkarintyg skickas direkt av undersökande läkare ☐Ja ☐Nej Färdtjänst är en transportform för den som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand Färdtjänst är däremot inte en ersättning för egen bil, avsaknad av körkort eller istället för avsaknad av linjelagd kollektivtrafik.